ภาพกิจกรรม
วันปิยะมหาราช 23-10-56

วันปิยะมหาราช 23-10-56

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปฐมนิเทศ กศน.

นายกเทศมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปฐมนิเทศ กศน.

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ นายธนนท์ พรรพีภาส

ต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ นายธนนท์ พรรพีภาส

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณีลอยกระทง ปี 2556

งานประเพณีลอยกระทง ปี 2556

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 56

วันผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 56

20

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมหารือเรื่องงานแข่งเรือยาว

ประชุมหารือเรื่องงานแข่งเรือยาว

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประธานเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 25-12-56

ประธานเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 25-12-56

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานฯ 2556

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานฯ 2556

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันผู้สูงอายุประจำเดือน มกราคม 567

วันผู้สูงอายุประจำเดือน มกราคม 567

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานกีฬาอนุบาลตำบลพะโต๊ะ

งานกีฬาอนุบาลตำบลพะโต๊ะ

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
Big Cleaning Day 31-1-57

Big Cleaning Day 31-1-57

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศกาลเปิดเมืองกินฟรี

เทศกาลเปิดเมืองกินฟรี

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ 2557 ชุดที่ ๒

เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ 2557 ชุดที่ ๒

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ 2557 ชุดที่ ๑

เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ 2557 ชุดที่ ๑

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬา กศน.57

นายกเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬา กศน.57

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมครอบครัวสานสัมพันธ์  2557

กิจกรรมครอบครัวสานสัมพันธ์ 2557

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...