ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1

26

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 2559

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 2559

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2559

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2559

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ ศพด.

ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ ศพด.

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

24

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ พนักงานเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ พนักงานเทศบาล

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลพะโต๊ะร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วันที่14 ต.ค.59

เทศบาลตำบลพะโต๊ะร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วันที่14 ต.ค.59

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 2559 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 2559 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

24

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลพะโต๊ะร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลตำบลพะโต๊ะร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

24

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสมโภชพระพุทธรูปเนื่องในวันออกพรรษา2559

กิจกรรมสมโภชพระพุทธรูปเนื่องในวันออกพรรษา2559

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยมหาราช 2559

วันปิยมหาราช 2559

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 59

ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 59

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับและรับฟังนโยบายการปฎิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ต้อนรับและรับฟังนโยบายการปฎิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

24

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประชุมประชาคมเทศบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา4ปี (2561-2564)

โครงการประชุมประชาคมเทศบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา4ปี (2561-2564)

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

24

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่<br>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่<br>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

24

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
รวมพลังแห่งความภักดีร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณฯ

รวมพลังแห่งความภักดีร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณฯ

25

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...