ภาพกิจกรรม
เทศกาลเปิดเมืองกินฟรี
28
6 พฤศจิกายน 2566

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะกล่าวทักทายนักท่องเที่ยวและเล่าถึงความเป็นมาของการจัดงานเทศกาลเปิดเมืองกินฟรี

นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกันมาเที่ยวงานเทศกาลเปิดเมืองกินฟรี

พนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะจัดเตรียมไก่ทอดให้แก่นักท่องเที่ยว

ก่อนพิธีเปิดจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเดินทางมาเป็นประธานในพิธีโดยขบวนรถจิ๊ปโบราณ

ประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลเปิดเมืองกินฟรี

ประธานในพิธีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันตัดริปบิ้นเพื่อเปิดงาน

อาหารพื้นบ้านที่นำมาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกัน

บรรยากาศในงานเทศกาลเปิดเมืองกินฟรี

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาร่วมงานกันมากในปีนี้

มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆในภาคกลางคืน

นายอำเภอพะโต๊ะและรองนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะร่วมชมการแสดงของนักเรียน

นายอำเภอพะโต๊ะมอบรางวัลให้แก่นักแสดง

บรรยากาศภายในงานภาคกลางคืน

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะกล่าวเปิดงานบนเวทีรถคลาสสิคและรถออฟโรด บริเวณ ริมคลองพะโต๊ะ

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะร่วมถ่ายภาพกับผู้จัดงาน

บรรยากาศหน้าเวทีรถคลาสสิคและรถออฟโรด บริเวณ ริมคลองพะโต๊ะ 

มีการแสดงมโนราห์ของซุ้มสภาวัฒนธรรมร่วมด้วย

นักร้อง หญิง ธิติกานต์ มาร่วมร้องเพลงในงาน

นายกเทศมนตรีและทีมบริหารร่วมถ่ายภาพกับนักร้อง หญิง ธิติกานต์