ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุด 1

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุด 1

8605

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุด 2

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุด 2

8297

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ กศน.2558

ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ กศน.2558

3570

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที ประจำปี2558

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที ประจำปี2558

3560

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนโครงการเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนโครงการเทศบาล

3570

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ 2558

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ 2558

3562

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเทศบาลพบประชาชน(เพื่อบริการและพัฒนา)2558 ชุดที่1

โครงการเทศบาลพบประชาชน(เพื่อบริการและพัฒนา)2558 ชุดที่1

3571

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเทศบาลพบประชาชน(เพื่อบริการและพัฒนา)2558  ชุดที่ 2

โครงการเทศบาลพบประชาชน(เพื่อบริการและพัฒนา)2558 ชุดที่ 2

3567

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการมหกรรมกีฬาเด็กเยาวชน ประจำปี 2558

โครงการมหกรรมกีฬาเด็กเยาวชน ประจำปี 2558

3576

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรม กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2558

ภาพกิจกรรม กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2558

3560

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรม  ประธานเปิดโครงการคุุณธรรมนำชีวิตฯ กศน

ภาพกิจกรรม ประธานเปิดโครงการคุุณธรรมนำชีวิตฯ กศน

3569

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเป็นเกียรติประเมินศูนย์อสม.ดีเด่น อ.พะโต๊ะ

ร่วมเป็นเกียรติประเมินศูนย์อสม.ดีเด่น อ.พะโต๊ะ

3571

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประธานเปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์

ประธานเปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์

3555

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันแม่แห่งชาติ 2558

วันแม่แห่งชาติ 2558

3565

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสพติด

อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสพติด

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมBig Cleaning Day

กิจกรรมBig Cleaning Day

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ.พะโต๊ะ ประจำเดือนกันยายน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ.พะโต๊ะ ประจำเดือนกันยายน

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการก้าวย่างอย่างมั่นใจ พาวัยใสสู่วัยรุ่น

ประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการก้าวย่างอย่างมั่นใจ พาวัยใสสู่วัยรุ่น

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่1

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่1

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...