ภาพกิจกรรม
ประธานเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 25-12-56
28
6 พฤศจิกายน 2566