ภาพกิจกรรม
พิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

พิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

6267

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนบ้านท่าตีน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนบ้านท่าตีน

6251

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมเทคนิคการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำในเด็กวัยเรียน ศพด.

อบรมเทคนิคการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำในเด็กวัยเรียน ศพด.

6259

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมเทคนิคการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำในวัยเรียน ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ

อบรมเทคนิคการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำในวัยเรียน ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ

6252

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ

6257

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ครอบครัวสัมพันธ์60

ครอบครัวสัมพันธ์60

6270

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปี 2560

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปี 2560

6251

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ

6261

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณีวันสงกรานต์62

งานประเพณีวันสงกรานต์62

6265

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
Momento Coffee Roaster

Momento Coffee Roaster

6263

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
จุดชมวิว เขาครา

จุดชมวิว เขาครา

6261

5 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เกมวันต่อต้านยาเสพติด วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน

เกมวันต่อต้านยาเสพติด วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน

6271

23 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นโยบายไม่รับของขวัญ

นโยบายไม่รับของขวัญ

6261

14 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...