ภาพกิจกรรม
รับการจัดสรรผ้าห่มนวมกันหนาว ปี 2559

รับการจัดสรรผ้าห่มนวมกันหนาว ปี 2559

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมบัญฑิตน้อย ปี 2559

กิจกรรมบัญฑิตน้อย ปี 2559

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานวันสงกรานต์ไทย ปี 2559

กิจกรรมงานวันสงกรานต์ไทย ปี 2559

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการทัศนศึกษาดูงาน 25-30 เมษายน 2559

โครงการทัศนศึกษาดูงาน 25-30 เมษายน 2559

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชนจังหวัดชุมพร

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชนจังหวัดชุมพร

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีปิดฟุตบอล พะโต๊ะ ยู13 แชมป์เปี้ยนลีก 2016

พิธีปิดฟุตบอล พะโต๊ะ ยู13 แชมป์เปี้ยนลีก 2016

20

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2

กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพัฒนาวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ร่วมพัฒนาวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

20

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีเปิด กีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

ร่วมพิธีเปิด กีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

20

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน ภาคใต้

ประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน ภาคใต้

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2559

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2559

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการมหกรรมกีฬาเด็กและเยาวชน 2559

โครงการมหกรรมกีฬาเด็กและเยาวชน 2559

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2559

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2559

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2559

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2559

22

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ

ประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีตักบาตรและลงนามถวายพระพรฯ วันแม่แห่งชาติ 2559

พิธีตักบาตรและลงนามถวายพระพรฯ วันแม่แห่งชาติ 2559

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยฯ วันแม่แห่งชาติ2559

พิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยฯ วันแม่แห่งชาติ2559

21

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...