ภาพกิจกรรม
ประชุมหารือเรื่องงานแข่งเรือยาว
28
6 พฤศจิกายน 2566