ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนบ้านควนดอกไม้

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนบ้านควนดอกไม้

8601

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2560

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2560

8597

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

8596

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2560

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2560

8609

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม

โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม

8570

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2560

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2560

8518

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน 2560

โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน 2560

8267

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา 2560

8155

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพิธีเปิดกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2560

กิจกรรมพิธีเปิดกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2560

7234

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด 2560

กิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด 2560

6315

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2560

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2560

6251

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

6248

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง

กิจกรรมร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง

6246

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเทศบาลพบประชาชน 2560

โครงการเทศบาลพบประชาชน 2560

6246

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศพด.ทต.พะโต๊ะ 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศพด.ทต.พะโต๊ะ 2560

6262

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ

6253

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ2560

6251

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2560

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2560

6252

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

6238

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleanning Day

กิจกรรม Big Cleanning Day

6259

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...