ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

6038

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวอบจ.ชุมพร

ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวอบจ.ชุมพร

5982

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคืนความสุขให้ประชาชน จ.ชุมพร วันที่ 10 ตุลาคม 2557

โครงการคืนความสุขให้ประชาชน จ.ชุมพร วันที่ 10 ตุลาคม 2557

5989

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมตักบาตรวันออกพรรษา 9-10-57

กิจกรรมตักบาตรวันออกพรรษา 9-10-57

5989

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สมโภชพระ วันที่ 9  ตุลาคม 2557

สมโภชพระ วันที่ 9 ตุลาคม 2557

5985

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณแผน 30-10-57

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณแผน 30-10-57

5986

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยมหราราช 2557

วันปิยมหราราช 2557

5984

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานลอยกระทง 2557

กิจกรรมงานลอยกระทง 2557

5983

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน. อ.พะโต๊ะ

ประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน. อ.พะโต๊ะ

5976

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพร้อมรับนโยบายแนวทางการปฎิบัติราชการจากรักษาการผู้ว่าฯจ.ชุมพร

ประชุมพร้อมรับนโยบายแนวทางการปฎิบัติราชการจากรักษาการผู้ว่าฯจ.ชุมพร

5980

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วท.2-12-57

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วท.2-12-57

5990

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพะโต๊ะ วท.2-12-57

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพะโต๊ะ วท.2-12-57

5978

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพ่อ 5 ธันวาคม 2557

วันพ่อ 5 ธันวาคม 2557

5990

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
แข่งขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

แข่งขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

5989

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของผู้สูงอายุ

5989

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาอนุบาลอำเภอพะโต๊ะ ครั้งที่ 2

กีฬาอนุบาลอำเภอพะโต๊ะ ครั้งที่ 2

5982

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีปิดกีฬาอนุบาลอำเภอพะโต๊ะ ครั้งที่ 2

พิธีปิดกีฬาอนุบาลอำเภอพะโต๊ะ ครั้งที่ 2

5986

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ประจำ 2557 ชุดที่ 1

งานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ประจำ 2557 ชุดที่ 1

5985

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ประจำ2557 ชุดที่2

งานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ประจำ2557 ชุดที่2

5986

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2558

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2558

5993

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...