ภาพกิจกรรม
ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างประจำเดือน พ.ย.2559

ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างประจำเดือน พ.ย.2559

51

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมพรใส่ใจพัฒนาผู้สูงวัยและคนพิการจังหวัดชุมพร

โครงการชุมพรใส่ใจพัฒนาผู้สูงวัยและคนพิการจังหวัดชุมพร

50

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

49

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9

ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9

49

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางศิลาฤกษ์ ฐานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

พิธีวางศิลาฤกษ์ ฐานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

49

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

50

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พ่อหลวง ร.9

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พ่อหลวง ร.9

45

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 7 ธ.ค.59

ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 7 ธ.ค.59

49

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย

45

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมแนวทางการปฎิบัติการเข้าสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 และการศึกษาดูงาน

ประชุมแนวทางการปฎิบัติการเข้าสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 และการศึกษาดูงาน

50

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี 2559  วท.19 ม.ค.60

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี 2559 วท.19 ม.ค.60

49

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีบวงสรวงพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

พิธีบวงสรวงพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

50

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

50

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลพะโต๊ะแจกถุงยังชีพ<br>แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลพะโต๊ะแจกถุงยังชีพ<br>แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

50

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มามอบถุงยังชีพให้แก่<br>ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ.พะโต๊ะ ปี2560

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มามอบถุงยังชีพให้แก่<br>ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ.พะโต๊ะ ปี2560

45

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมร่วมพัฒนาและทำความสะอาด<br>วัดแหลมทรายหลังอุทกภัย

กิจกรรมร่วมพัฒนาและทำความสะอาด<br>วัดแหลมทรายหลังอุทกภัย

45

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์2560

งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์2560

50

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศกาลเปิดเมืองกินฟรี 2560

เทศกาลเปิดเมืองกินฟรี 2560

51

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

50

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงแรงงานพบประชาชน 2560

กระทรวงแรงงานพบประชาชน 2560

49

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...