ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีเปิด กีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
28
6 พฤศจิกายน 2566