ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ยกเลิกประกาศ
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 พฤศจิกายน 2566

10234


ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)