นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
13 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
Announcement of office of the Phato Subdistrict Municipality Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
23 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับภาษาไทย)
9 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
14 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ