ภาพกิจกรรม
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 14-15 มี.ค.56
6392
6 พฤศจิกายน 2566

 

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
(ถวายพระพรและดูงานตามโครงการพระราชดำริ : โครงการชั่งหัวมัน)