แหล่งท่องเที่ยวและที่พักแรม
จุดชมวิว เขาครา
6600
7 พฤศจิกายน 2566

จุดชมวิว เขาครา

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ เดินทางจากอำเภอพะโต๊ะไปประมาณ 10 กม. เป็นจุดชมวิว 360 องศา มีหมอกให้ดูตลอดทั้งปี ยกเว้นวันที่มีฝนตก