ภาพกิจกรรม
ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา
8620
6 พฤศจิกายน 2566

 


ชาวบ้านทยอยกันมาร่วมทำบุญตักบาตรเทโว


รองนายกเทศมนตรีเดินทักทายชาวบ้าน


บรรยากาศโดยทั่วไป


ชาวบ้านมาร่วมทำบุญ


นายกเทศมนตรีถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์


นายกเทศมนตรีร่วมทำบุญตักบาตร


ปลัดเทศบาลร่วมทำบุญตักบาตร


พระสงฆ์ชักพุ่มผ้าป่าตามบ้านพุทธศาสนิกชน


พระสงฆ์ชักพุ่มผ้าป่าตามบ้านพุทธศาสนิกชน


พระสงฆ์ชักพุ่มผ้าป่าที่บ้านนายกเทศมนตรี