ภาพกิจกรรม
เกมวันต่อต้านยาเสพติด วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 58 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 23 มิถุนายน 2565
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม ตัวอย่่างเกมในวันต่อต้านยาเสพติด วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน ของสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs