ข่าวประชาสัมพันธ์
 เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 142 คน
ประกาศวันที่  2 ธันวาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต)
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ขนาดไฟล์ : 252.42 KB.]
 ลำดับที่ 2 ผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ขนาดไฟล์ : 81.94 KB.]
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs