ข่าวประชาสัมพันธ์
 เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำเดือนเมษายน 2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 191 คน
ประกาศวันที่  22 เมษายน 2563

เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำเดือนเมษายน 2563

 

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ชุดคำพูดรณรงค์ประชำสัมพันธ์ v3 [ขนาดไฟล์ : 69.61 KB.]
 ลำดับที่ 2 บทความเสียงตามสาย เมษายน 2563 [ขนาดไฟล์ : 288.37 KB.]
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs