รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ดู : 6) 3 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ดู : 20) 1 ก.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดู : 21) 29 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 35) 6 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศพด. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 36) 31 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองประปา ประจำเดือน เมษายน 2565 (ดู : 33) 6 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (ดู : 36) 3 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองประปา ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 82) 4 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 71) 1 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 57) 8 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (ดู : 62) 4 ก.พ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 75) 25 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ดู : 68) 17 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองการประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 72) 8 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 73) 8 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 117) 2 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 83) 29 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 101) 6 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ดู : 104) 9 ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองการประปา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 120) 5 ก.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 98) 5 ก.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 103) 7 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองการประปา เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 92) 7 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (ดู : 116) 5 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 123) 5 เม.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 108) 2 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (ดู : 132) 2 ก.พ. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 104) 1 ก.พ. 2564
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 149) 5 ม.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดู : 195) 30 พ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ดู : 165) 30 พ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (ดู : 152) 7 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ดู : 145) 14 ก.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ดู : 142) 5 ส.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 170) 2 ก.ค. 2563
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 167) 2 มิ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (ดู : 159) 5 พ.ค. 2563
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 176) 10 เม.ย. 2563
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 167) 17 มี.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 160) 7 ก.พ. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 177) 3 ม.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 173) 12 ธ.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 (ดู : 204) 29 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (ดู : 212) 26 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 199) 21 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 198) 14 พ.ย.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ดู : 193) 14 พ.ย.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (ดู : 198) 28 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 201) 27 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (ดู : 199) 25 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ดู : 198) 24 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ดู : 273) 23 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 201) 22 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 (ดู : 202) 22 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (ดู : 199) 21 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 (ดู : 193) 16 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์2560 (ดู : 222) 16 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 (ดู : 261) 15 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (ดู : 201) 13 ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ดู : 200) 13 ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs