ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) (ดู : 19) 6 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศพด. (ดู : 34) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 69) 29 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ 2 พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 70) 20 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 85) 6 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) (ดู : 106) 27 ก.ค. 2564
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) (ดู : 67) 8 ก.ค. 2563
เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 183) 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 169) 20 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลง) ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง (ดู : 167) 17 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมปรับปรุงถนน คสล.สายบางโหก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 171) 14 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 165) 9 เม.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 171) 7 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห่อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 185 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 172) 2 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 204) 30 มี.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเทศบาล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 184) 25 มี.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 3492 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 182) 23 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 180) 23 มี.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 177) 19 มี.ค. 2563
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะพร้อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 185) 17 มี.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 177) 16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 174) 12 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 179) 8 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 242) 4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 174) 28 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 174) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าของคันหอน ฝาบ่อพื้นที่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 174) 25 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 173) 24 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลืมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 183) 24 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 191) 19 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 173) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 178) 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลืมพระเกียรติ บริเวรไปษณีย์อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 185) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวืิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 182) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) (ดู : 186) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบันไดอาคารศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวประจำอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเจาะจง (ดู : 170) 23 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 178) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 214) 17 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 177) 16 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 176) 16 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 175) 13 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 191) 8 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 186) 8 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผ้าหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 185) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 182) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 187) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 179) 13 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 158 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 177) 12 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางและสติ๊กเกอร์ตราเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 200) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จประปราเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิกรเกล้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 197) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 209) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 215) 25 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 218) 12 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 239) 28 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 220) 25 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 250) 25 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 3492 ชุมพร โดยวิธีฉพาะเจาะจง (ดู : 216) 8 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์ (วัดควนดอกไม้) หมู่ที่ 4โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 209) 9 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 230) 9 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 216) 2 เม.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs