การโอนงบประมาณรายจ่าย
 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 214 คน
ประกาศวันที่  24 มีนาคม 2563

 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ 3 ธันวาคม 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ 20 มกราคม 2563 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 
- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ 24 มกราคม 2563 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 
- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ 24 มกราคม 2563 คลิกเพื่อดาวน์โลดเอกสาร
 
- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ 27 มีนาคม 2563 คลิกเพื่อดาวน์โลดเอกสาร
 
- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ 24 เมษายน 2563 คลิกเพื่อดาวน์โลดเอกสาร
 
- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ 28 เมษายน 2563 คลิกเพื่อดาวน์โลดเอกสาร
 

 

 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs