แผนการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 220 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs