NEW UPDATE พะโต๊ะ ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้  
นายประยูร แดงสกล
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ
โทร. 089-8726678
E-mail prayurdaengskl@gmail.com
เมนูหลัก
 
บริการประชาชน
 
สถานศึกษาในสังกัด
 
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
ภาพกิจกรรม
 
 
เกมวันต่อต้านยาเสพติด วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน
...
อ่านรายละเอียด
 
 
ทำเนียบ
นายกเทศมนตรี
 
ทำเนียบ
ปลัดเทศบาล
 
รางวัลที่ได้รับ
 
กองทุน
สวัสดิการชุมชน
 
กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
 
ส่วนราชการ
ในอำเภอพะโต๊ะ
 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ทั่วไป
  สำนักงานเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ
  สำนักงานเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการประชาชน
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 (ดู : 7)
ประกาศ พระราชกฤษฏีกา กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ดู : 2)
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่งทะเลแหวกสู่เกาะพิทักษ์" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 (ดู : 2)
เรื่อง โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (ดู : 16)
การประชุมรัฐสภา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 (ดู : 8)
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) (ดู : 1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ดู : 2)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดู : 3)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 18)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศพด. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 21)
   รายงานการประชุมสภา ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 21)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 20)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 18)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 20)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 18)
รวมลิ้งค์สำคัญ

 
กระดานสนทนา ทต.พะโต๊ะ
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs