ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ยกเลิกประกาศ
  เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 11 คน
ประกาศวันที่  4 สิงหาคม 2563

<span style="color: rgb(32, 31, 30); font-family: " leelawadee="" ui="" web",="" "kmer="" ui",="" "segoe="" -apple-system,="" blinkmacsystemfont,="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" sans-serif;="" font-size:="" 15px;"=""> เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้าง [ขนาดไฟล์ : 1.29 MB.]
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs