ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศเรื่องแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพะโต้ะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 60 คน
ประกาศวันที่  2 มีนาคม 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเรื่องแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพะโต้ะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ขนาดไฟล์ : 679.14 KB.]
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs