ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญจิตอาสา 904 วปร.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำนำ้ ลำคลอง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 71 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

ขอเชิญจิตอาสา 904 วปร.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำนำ้ ลำคลอง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs