มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 20 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ขนาดไฟล์ : 142.68 KB.]
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs