แผนป้องกันการทุจริต
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 72 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561

       - คู่มือการปฎิบัติงาน  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561

        - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs