แผนป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 52 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ขนาดไฟล์ : 649.64 KB.]
 ลำดับที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ขนาดไฟล์ : 361.76 KB.]
 ลำดับที่ 3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ขนาดไฟล์ : 841.65 KB.]
 ลำดับที่ 4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก [ขนาดไฟล์ : 841.08 KB.]
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs