แผนป้องกันการทุจริต
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 77 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

- แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs