แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2562
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 45 คน
ประกาศวันที่  13 พฤษภาคม 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 1.74 MB.]
 ลำดับที่ 2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ขนาดไฟล์ : 142.38 KB.]
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs