ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/phato.municipal/>> ติดต่อทาง e-mail : info@phato.go.th