NEW UPDATE พะโต๊ะ ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้  
จ่าสิบตำรวจ จีรวัฒน์ โสภณ
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ
เมนูหลัก
 
บริการประชาชน
 
สถานศึกษาในสังกัด
 
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
ภาพกิจกรรม
 
 
ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือ COVID 19
...
อ่านรายละเอียด
 
 
ทำเนียบ
นายกเทศมนตรี
 
ทำเนียบ
ปลัดเทศบาล
 
รางวัลที่ได้รับ
 
กองทุน
สวัสดิการชุมชน
 
กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
 
ส่วนราชการ
ในอำเภอพะโต๊ะ
  สำนักงานเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ
  สำนักงานเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการประชาชน
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ดู : 5)
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 5)
เรื่อง ประกาศกำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 11)
ขอเชิญเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ดู : 7)
ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด (ดู : 6)
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 1)
เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 7)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 11)
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมธงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 11)
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 10)
   รายงานการประชุมสภา ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี 2563 (ดู : 21)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี 2562 (ดู : 42)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี 2561  (ดู : 49)
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (ดู : 45)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 (ดู : 46)
   หนังสือสั่งการ                 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รวมลิ้งค์สำคัญ

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
 
กระดานสนทนา ทต.พะโต๊ะ
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs